Afreksstefna FRÍ

Afreksstefna FRÍ 2020-2028  

Afreksstefnu Frjálsíþróttasambands Íslands (FRÍ) er ætlað að varða leið sambandsins í afreksmálum. Afreksstefnan er mótuð og birt til 8 ára í senn og skal vera lifandi skjal. Afreksstefnan skal birt á heimasíðu FRÍ og skal uppfærð og kynnt reglulega.
Markmið afreksstarfs og afreksstefnu FRÍ er að Íslendingar eigi hverju sinni frjálsíþróttamenn er skipi sér á bekk með þeim fremstu í íþróttinni hverju sinni.

Afrekssýn FRÍ 2020-2028: 

 1. Árlega nái tveir frjálsíþróttamenn árangri sem skipar þeim á meðal 40 bestu á heimslista Alþjóða  frjálsíþróttasambandsins (World Athletics) og/eða á meðal 16 bestu á Evrópulista Evrópska  frjálsíþróttasambandsins (EAA) í greininni.
 2. Íslendingar eigi amk. fjóra keppendur á EM utanhúss/2 keppendur á EM innanhúss á hverjum tíma.
 3. Íslendingar eigi keppanda í úrslitakeppni á EM.
 4. Íslendingar eigi keppanda á verðlaunapalli á EM á tímabilinu.
 5. Íslendingar eigi amk. tvo keppendur á ÓL og HM á tímabilinu.
 6. Íslendingar eigi keppanda í úrslitakeppni á ÓL og HM á tímabilinu.

Stjórn FRÍ og framkvæmdastjóri / afreksstjóri FRÍ bera ábyrgð á afreksstefnu FRÍ og vinna í nánu  samstarfi við Íþrótta- og afreksnefnd FRÍ og unglinganefnd FRÍ með markmið afreksstefnunnar að  leiðarljósi. Afreksstefnan krefst einnig náinnar samvinnu við aðildarfélög FRÍ. FRÍ mótar aðgerðaráætlun sem skal vera lifandi skjal. Tilgangur áætlunarinnar er að styðja við helstu hornsteina FRÍ til frekari árangurs, skapa afreksíþróttamönnum og afreksefnum krefjandi verkefni, viðhalda menntun og færni þjálfara og auka gagnsæi í afreksstarfi FRÍ.
Eftirfarandi hópar hafa verið skilgreindir sem hornsteinar afreksstefnu FRÍ:

a) Framúrskarandi íþróttafólk
Framúrskarandi íþróttafólk eru þeir einstaklingar sem skipa sér með árangri sínum í fremstu röð í heiminum. Þeir sem ná í úrslitakeppni á stórmótum (ÓL/HM/EM).

b) Afreksfólk FRÍ
Til afreksfólks FRÍ teljast þeir einstaklingar sem náð hafa EAA/WORLD ATHLETICS lágmarki til keppni á stórmóti EM, HM, eða ÓL í fullorðinsflokki.

c) Afreksefni FRÍ
Afreksefni eru þeir einstaklingar sem náð hafa EAA/WORLD ATHLETICS lágmarki til keppni á stórmóti ungmenna – EM U23, U20, U18 og HM U20, U18.

d) Landslið FRÍ
Landslið FRÍ (landslið og unglingalandslið) sem valið er í alþjóðleg landsliðsverkefni og skipað er fremsta frjálsíþróttafólki landsins hverju sinni.

e) Hæfileikamótun ungmenna
Hæfileikamótun ungmenna FRÍ fer fram í Stórmóta- og Úrvalshópi FRÍ.

Markmið

 1. Til að ofangreind afrekssýn verði að veruleika setur FRÍ eftirfarandi markmið með afreksstarfi sínu:
  að búa afreksíþróttafólki og afreksefnum í frjálsíþróttum faglega umgjörð, skapa þeim krefjandi verkefni og hjálpa þeim að öðru leyti til að ná markmiðum sínum 2. að hafa á að skipa hæfu og færu fólki sem að afreksstarfinu kemur 
 2. að stuðla að bættri aðstöðu frjálsíþróttafólks innan- og utanhúss
 3. að treysta stoðkerfi og bakland afreksíþrótta með gagnsæi og fagmennsku að leiðarljósi

Framfylgd og kynning
Stjórn FRÍ, framkvæmda- og afreksstjóri FRÍ bera höfuðábyrgð á afreksstefnu FRÍ. Þau vinna að framgangi hennar í nánu samstarfi við íþrótta- og afreksnefnd (ÍÞA) og unglinganefnd, aðildarfélög FRÍ, þjálfara þeirra, íþróttafólk og aðstandendur.
Afreksstefnan er birt á heimasíðu FRÍ og uppfærð þar ef breytingar verða.

Gildistími og endurskoðun
Afreksstefna FRÍ er mótuð og sett til átta ára í senn og endurskoðuð á fjögurra ára fresti eða örar. Aðgerðaáætlun er unnin af FRÍ til fjögurra ára í senn og endurskoðuð á tveggja ára fresti.
Í aðdraganda hvers Frjálsíþróttaþings skal stefna og aðgerðaáætlunin rædd, framgangur metinn og breytingar eða tillögur að úrbótum mótaðar.
Afreksstefnan er á hverjum tíma aðgengileg frjálsíþróttahreyfingunni og hún kynnt vel fyrir afrekssviði ÍSÍ.

Útgáfur og saga
Útgáfa 1 – júní 2016
Drög samþykkt á FRÍ þingi 1. maí 2016. Unnið í nefnd, birt og skilað til afrekssviðs ÍSÍ sumar 2016
Útgáfa 2 – júní 2017
Útgáfa 3 – febrúar 2021
Endurrituð og endurskoðuð útgáfa þar sem horft er til endurskoðaðrar stefnu ÍSÍ og reglugerðar Afrekssjóðs ÍSÍ. Drög kynnt formönnum félaga í janúar 2021 og stefnan og aðgerðaráætlun samþykkt af stjórn þann 26 janúar 2021.

Aðgerðaráætlun FRÍ í afreksmálum 2021-2024
Hér á eftir fer aðgerðaráætlun FRÍ í afreksmálum sambandsins 2021-2024. Aðgerðaráætluninni er ætlað að varpa ljósi á núverandi forsendur og þær aðgerðir sem FRÍ hyggst ráðast í á tímabilinu. Aðgerðir sem FRÍ telur best auka líkur á því að afrekssýn FRÍ til 8 ára geti orðið að veruleika.

I. Skilgreining afreksverkefna FRÍ
FRÍ hefur skilgreint afreksverkefni með eftirfarandi hætti:
– Stórmótaverkefni: EM, HM, ÓL.
– Stórmótaverkefni ungmenna: EM U23, U20 og U18, HM U20 og U18.
– Landsliðsverkefni: Evrópukeppni landsliða, Smáþjóðaleikar, Smáþjóðameistaramót (AASSE leikar), NM fullorðinna innan- og utanhúss.
– Landsliðsverkefni ungmenna: NM U23, NM U20, NM í fjölþrautum, Ólympíuhátíð Evrópuæskunnar.

II. Forsendur og aðgerðir
Til að afrekssýn FRÍ megi verða að veruleika hafa verið skilgreind fjögur meginmarkmið sem afreksstarf FRÍ byggir á. Markmiðin snúa að eftirfarandi þáttum:

 1. Íþróttafólki
 2. Þjálfurum og umgjörð
 3. Aðstöðumálum
 4. Stjórnskipan og stoðkerfi

Hér er að finna annars vegar lýsingu á forsendum og hins vegar skilgreiningu á aðgerðum sem FRÍ mun ráðast í, til að tryggja að markmiðunum verði náð og þar með að afrekssýn FRÍ verði að veruleika. Sjá nánar fjallað um einstaka þætti að neðan.

A – Íþróttafólkið 

Markmið:
Að búa afreksíþróttafólki og afreksefnum í frjálsíþróttum faglega umgjörð, skapa þeim krefjandi verkefni og bæta möguleika þeirra að öðru leyti til að ná markmiðum sínum. Með það að leiðarljósi vinnur FRÍ að eftirfarandi:

A1. Einstaklingar – Framúrskarandi íþróttafólk, afreksfólk og afreksefni
Forsendur
Gengið er útfrá því að íþróttafólkið sem afreksstefnan nær til sé meðvitað um hlutverk sitt og skyldur. Það sé góð fyrirmynd í alla staði, utan vallar sem innan og tilbúið að axla þá ábyrgð að vera fulltrúar FRÍ. Íþróttafólkið æfir undir stjórn félagsþjálfara aðildarfélaga, eigin þjálfara innan eða utan lands. Afreksíþróttafólkið setur sér skýr markmið og er tilbúið að leggja fram áætlun um hvernig þeim skuli náð.

Aðgerðir 

 • FRÍ upplýsir tímanlega og með skýrum hætti um þau viðmið, reglur og fyrirkomulag sem að  afrekum, mótum og öðrum verkefnum snúa. FRÍ kynnir fyrir íþróttafólkinu þær kröfur og ábyrgð sem í því felst að vera fulltrúi í verkefnum á vegum FRÍ.
 • FRÍ gerir kröfur um að afreksíþróttafólkið setji sér markmið og sé tilbúið að leggja fram áætlun um hvernig þeim skuli náð. Afreksstjóri og ÍÞA/Unglinganefnd geta kallað eftir áætlun og markmiðssetningu ef þurfa þykir og aðstoða einnig sé þess óskað.
 • FRÍ hefur frumkvæði að því að sett er upp sérstakt einstaklingsmiðað teymi fyrir alla þá sem eru í hópi afreksfólks FRÍ. Þessi teymi samanstanda af fulltrúa FRÍ, íþróttamanninum sjálfum, fulltrúa félags, fulltrúa skóla, þar sem við á og aðstandendum.
 • FRÍ gerir samninga við framúrskarandi og afreksfólk FRÍ í samráði við teymi viðkomandi er snýr að skuldbindingum beggja aðila.

A2. Lið – Landslið og unglingalandslið Íslands
Forsendur
Reglulega taka landslið og unglingalandslið Íslands í frjálsíþróttum þátt í alþjóðlegum verkefnum. Liðin eru skipuð einstaklingum sem uppfylla skilyrði sem sett hafa verið fram í viðmiðunarreglum nefndar. Í starfi unglingalandsliðs felst mótun landsliðsfólks framtíðarinnar.
Gengið er útfrá því að allir sem koma að verkefnum landsliðanna stefni í sömu átt og starfi af fagmennsku og heiðarleika.
ÍÞA er stjórn FRÍ til ráðgjafar varðandi val á landsliði, þjálfurum og fararstjórum. Á sama hátt er unglinganefnd FRÍ stjórninni til ráðgjafar um val á unglingalandsliði, þjálfurum þess og fararstjórum.

Aðgerðir 

 • FRÍ leitast við að tryggja faglegan og markvissan undirbúning fyrir öll verkefni með upplýsingum um fyrirkomulag ferða og keppni, skilgreind markmið verkefnis, skyldur landsliðsfólks ofl.
 • Í nóvember ár hvert birta ÍÞA og unglinganefnd viðmiðunarreglur um val á mót næsta árs þar sem fram koma gildandi lágmörk WORLD ATHLETICS/EAA (og önnur gildandi lágmörk) og þær aðferðir sem notaðar eru við val á hvert mót ásamt upplýsingum um mikilvægar dagsetningar.
 • Val á liðunum skal vera eins gagnsætt og hlutlægt og frekast er unnt.
 • Verkefni á tímabilinu verði skipulögð til langs tíma með það að markmiði að sem flestir íþróttamenn nái að stíga upp þrepin úr hæfileikamótum, verði afreksefni, afreksfólk og framúrskarandi íþróttafólk.

A3. Mótunarstarf – Hæfileikamótun ungmenna
Forsendur
Hæfileikamótun ungmenna fer fram í Stórmótahópi FRÍ og Úrvalshópi FRÍ. Úrvalshóp FRÍ skipar frjálsíþróttafólk, 15-19 ára, sem náð hefur árangursviðmiði Unglinganefndar FRÍ. Úrvalshópi FRÍ er ætlað að auka breiddina í frjálsíþróttum meðal ungmenna með því að skapa umhverfi þar sem unglingarnir fá ekki einungis tækifæri til að þróast sem íþróttafólk heldur einnig tækifæri til að eignast vini, skapa sér heilbrigðan lífstíl og læra að sigrast á sjálfum sér með því að setja sér raunhæf markmið og plön. Markmið hópsins er að sporna gegn brottfalli unglinga úr íþróttinni með því að gefa þeim eitthvað skemmtilegt að keppa að og skapa vettvang fyrir frjálsíþróttaunglinga landsins að kynnast utan keppni og mynda vináttu og tengsl óháð íþróttafélagi. Næsta markmið á eftir Úrvalshópi FRÍ er að komast í Stórmótahóp FRÍ þar sem lágmörk eru strangari. Stórmótahópur FRÍ samanstendur af ungmennum, 16-22 ára, sem hafa náð lágmörkum sem Unglinganefnd FRÍ hefur sett. Lágmörkin gilda fyrir hvern aldurshóp og eru í samræmi  við þau lágmörk sem EAA og WORLD ATHLETICS hafa gefið út fyrir U23, U20 og U18. Í  hópnum eru því ungmenni sem hafa náð eða eru líkleg til að ná lágmörkum fyrir stórmót sem haldin eru á vegum EAA og WORLD ATHLETICS.
Hópurinn er í stöðugri endurskoðun. Einstaklingur sem nær lágmörkum í hópinn skal, um leið og lágmarki er náð, tekinn í verkefni hópsins. Markmið hópsins er að styðja við afreksfólk framtíðarinnar sem er að stíga sín fyrstu skref á alþjóðlegum mótum ungmenna.

Aðgerðir 

 • Unglinganefnd FRÍ ásamt verkefnastjóra unglingamála skilgreinir árangursviðmið fyrir Úrvals- og Stórmótahópa FRÍ og birtir á heimasíðu FRÍ og uppfærir reglulega.
 • FRÍ og unglinganefnd sjá til þess að Úrvalshópur (15-19 ára) hittist við æfingar 1-2 á ári. Þar sem hóparnir fá fræðslu, verkefni og hvatningu við hæfi. Undirbúningur og framkvæmd er í höndum verkefnastjóra unglingamála með aðstoð unglinganefndar.
 • Þátttakendum í Stórmótahópi og þjálfurum þeirra verður boðið upp á ítarlegri fræðslu m.a. til að móta andlegan styrk og fyrirbyggja meiðsli og unnið verður með fagteymi FRÍ að aukinni fagmennsku.

B – Þjálfarar og umgjörð 

Markmið:
Í því skyni að hafa á að skipa hæfu fagfólki sem að afreksstarfinu kemur, vinnur FRÍ að eftirfarandi:

Forsendur
Aðildarfélög FRÍ sinna að mestu því starfi sem fram fer við uppbyggingu íþróttafólks frá unga aldri. Þau sjá m.a. um ráðningu menntaðra þjálfara, skipulag þjálfunar, undirbúning fyrir þátttöku í mótum og félagslega þætti starfsins. Félögin skapa afreksfólki og afreksefnum sínum faglega umgjörð til að styrkja þau enn frekar í æfingum og afrekum sem og að móta heilsteypta einstaklinga. Félögin vinna náið með stjórn FRÍ og framkvæmda- og afreksstjóra FRÍ varðandi kynningu og upplýsingar er snúa að landsliðsmálum og afreksstarfinu almennt.
Frjálsíþróttaþjálfarar eru nauðsynlegur hlekkur í afreksstarfinu. Þjálfarar og íþróttafólk setja sér langtímamarkmið með velferð íþróttafólksins að leiðarljósi. Gert er ráð fyrir að þjálfarar leggi metnað sinn í að efla þekkingu sína á sviði þjálfunar og uppbyggingar afreka, hafi frumkvæði og frjóa hugsun við að þróa og móta nýjar leiðir.
Afreksþjálfarar starfa í dag flestir í hlutastarfi, með annarri vinnu innan félaganna. Sérhæfðir afreksþjálfarar hafa ekki starfað innan FRÍ.

Aðgerðir 

 • Stjórn FRÍ og framkvæmda- og afreksstjóri FRÍ leita eftir auknu samstarfi og bættu upplýsingarflæði varðandi landsliðsmál og afreksstarf.
 • Fræðslunefnd og útbreiðslunefnd FRÍ mun ásamt skrifstofu FRÍ koma á fleiri leiðum fyrir afreksþjálfara við að deila þekkingu sinni og reynslu með fræðsluþingum sem og umræðum á lokuðum samskiptasvæðum.
 • Þjálfaraþing verði skipulagt á tímabilinu með aðkomu alþjóðlegra þjálfara.
 • Menntastefna FRÍ verður mótuð og henni framfylgt með því markmiði að efla menntun þjálfara og halda utanum framþróun.
 • FRÍ styður við þjálfara í að sækja námskeið erlendis til að auka við þekkingu og efla tengslanet sitt, með því m.a. að nýta sér tengsl við WORLD ATHLETICS, EAA og norrænu samböndin.
 • Unnið verður að því að treysta frekar möguleika afreksþjálfara til að sinna þjálfuninni sem aðalstarfi, frekar en hlutastarfi og áhugamáli.

C – Aðstaðan 

Markmið:
Í því skyni að stuðla að bættri aðstöðu íþróttafólks innan- og utanhúss, vinnur FRÍ að eftirfarandi:

Forsendur
Mannvirkja- og aðstöðumál eru lykilþáttur í starfseminni og forsenda afreksstarfs í frjálsíþróttum. Í dag eru tvær viðurkenndar innanhúss keppnishallir á Íslandi með fjögurra brauta 200m hlaupabraut, báðar á höfuðborgasvæðinu. Utan þessara halla er aðstaðan misjöfn en að jafnaði ekki góð. Önnur fyrrnefndra halla er í Hafnarfirði og er eingöngu nýtt sem frjálsíþróttahöll en höllin í Laugardalnum er mikið bókað fjölnotahús og því kemst afreksfólkið ekki þar að til æfinga og keppni nema hluta af æfinga- og keppnistímabilinu.  Aðgengi frjálsíþróttafólks að frjálsíþróttahöllinni í Laugardal er því óásættanlegt. Aðstaðan utanhúss er þokkaleg á landsvísu varðandi æfingavelli en viðhald þeirra er æði misjafnt samkvæmt niðurstöðu könnunar eins og m.a. kom fram í könnun Mannvirkjanefndar FRÍ 2019-2020
Í Reykjavík er alþjóðleg keppnisaðstaða á Laugardalsvelli en hún er langt í frá að vera í því ástandi sem þarf til fyrir afreksíþróttir. Þær bráðabirgðaviðgerðir sem farið var í 2015 eru komnar á endurnýjun sem og öll stökk- og kastaðstaða og svo gerviefnið sjálft. Þá eru frjálsíþróttir í dag víkjandi á vellinum vegna samninga um völlinn og FRÍ því ekki í aðstöðu til að treysta á völlinn fyrir alþjóðlega keppni né mót sem Reykjavíkurfélögin vilja halda, þar með talið Íslandsmót.

Aðgerðir 

 • Keppnishæfur alþjóðlega viðurkenndur frjálsíþróttavöllur verður að vera til staðar í Laugardal. Völlurinn skal vera aðgengilegur öllum hópum innan FRÍ til æfinga og keppni þannig að frjálsíþróttafólk sé ekki víkjandi.
 • Alþjóðlegur keppnisvöllur í Laugardal geti með góðu móti hýst alþjóðakeppnir á borð við  Evrópukeppni landsliða, Norðurlandamót, Smáþjóðaleika eða Smáþjóðameistaramót með aðstöðu fyrir keppnislið og áhorfendur.
 • Tryggður sé forgangur afreksmanna að frjálsíþróttahöllinni í Laugardal.
 • FRÍ styður sérstaklega baráttu aðildarfélaga með afreksstarf í því að tryggja aðgengi þeirra að ásættanlegri æfinga- og keppnisaðstöðu.
 • FRÍ hefur sent áskorun á sveitarfélög varðandi viðhald frjálsíþróttamannvirkja. Verður þeirri eftirfylgni haldið áfram og sveitarfélög hvött til dáða við viðhald mannvirkja sinna og uppbyggingu.

D – Stjórnskipan og stoðkerfi 

Markmið:
Að treysta stoðkerfi og bakland afreksíþrótta með gagnsæi og fagmennsku að leiðarljósi.

Forsendur
Stjórn FRÍ og framkvæmda- og afreksstjóri FRÍ bera ábyrgð á afreksstefnu FRÍ og vinna að framgangi hennar.
Framkvæmdastjóri FRÍ kemur að fjölmörgum verkefnum er tengjast afreksstefnunni. Hann framfylgir áætlunum varðandi skipulag og fjármál afreksstarfs samkvæmt samþykktum Frjálsíþróttaþings og stjórnar.
Afreksstjóri stýrir margvíslegum afreksverkefnum í umboði stjórnar. Afreksstjóri er í virkum  samskiptum/samstarfi við afreksfólk, afreksefni, landsliðsfólk og þjálfara aðildarfélaga, sem og við fagteymi FRÍ og reynir þannig að tryggja markvissan undirbúning íþróttafólks og landsliðs fyrir stórmóta- og landsliðsverkefni. Hann vinnur náið með ÍÞA og unglinganefnd FRÍ og hefur eftirlit með að stórmóta- og landsliðsverkefni séu á áætlun.
Afreksstjóri veitir ráðgjöf til stjórnar FRÍ um skynsamlega ráðstöfun styrkja til afreksverkefna. Hann annast ennfremur skil skýrslna til stjórnarinnar um styrkt afreksverkefni og um reynslu af framkvæmd þeirra og kemur með tillögu á næstu skrefum. Verkefnastjóri á skrifstofu vinnur að kynningarmálum afreksmála og nýtir öll þau tól og tæki sem gagnast best s.s. vefsíðu FRÍ, Facebook síðu, Instagram og Snapchat, svo eitthvað sé nefnt.
ÍÞA FRÍ er stjórn FRÍ og framkvæmdastjóra/afreksstjóra til ráðgjafar um málefni frjálsíþróttafólks innan sambandsins sem og um afreksstefnu FRÍ, stefnumótun á sviði afreksmála og gæðamál. Í því felst m.a. ráðgjöf um val á afreksfólki til stórmótaþátttöku og á landsliði og þjálfurum til þátttöku í landsliðsverkefnum. ÍÞA vinnur náið með frjálsíþróttaþjálfurum á Íslandi um málefni er snúa að íþróttafólki og vali í landslið.
Unglinganefnd FRÍ er stjórn og framkvæmdastjóra/afreksstjóra FRÍ og verkefnastjóra unglingmála til ráðgjafar um afreksstefnu og stefnumótun á sviði afreksmála ungmenna. Nefndin sér um málefni og stefnumótun vegna unglingalandsliðs, Stórmóta- og Úrvalshóps ungmenna í samvinnu við afreksstjóra og verkefnastjóra FRÍ. Í því felst m.a. ráðgjöf um val á afreksungmennum til stórmótaþátttöku og á unglingalandsliði til þátttöku í landsliðsverkefnum.
Fagteymi FRÍ er teymi sem samanstendur af fagaðilum, s.s. lækni, íþróttafræðingi, sjúkraþjálfara, íþróttasálfræðingi, íþróttanuddara, næringarfræðingi, lífeðlisfræðingi eða öðru sérhæfðu fagfólki sem starfar í samvinnu við FRÍ. Teymið styður við þá íþróttamenn sem FRÍ hefur skilgreint að njóti þjónustu fagteymisins, t.d. fyrir þátttöku á stórmótum og landsliðsverkefnum. Fagteymið kemur einnig að faglegri fræðslu og forvörnum. Gengið er útfrá því að meðlimir fagteymis séu tiltækir í stórmóta- og landsliðsverkefni á vegum FRÍ. Innan FRÍ skulu vera starfandi dómarar sem taka þátt í alþjóðlegu samstarfi og hafa til þess réttindi, sem viðurkennd eru af WORLD ATHLETICS.
Dómaranefnd heldur námskeið, sinnir eftirliti, skipar dómara á mót á FRÍ í samræmi við lög og reglur.
Í lyfjamálum fylgir FRÍ fylgir eftir alþjóðlegum staðli sem tengist World-Anti-Doping-Agency (WADA). FRÍ vinnur náið með Lyfjanefnd ÍSÍ að framkvæmd lyfjaprófa.

Aðgerðir 

 • Leiðarljós FRÍ í afreksmálum er að gagnsæi sé í ákvörðunum og fyrirkomulagi afreksstarfsins.
 • Stjórn FRÍ, framkvæmda- og afreksstjóri FRÍ vinna í nánu samstarfi við ÍÞA og unglinganefnd FRÍ að framkvæmd afreksstefnu. Þau leita eftir samstarfi og stuðningi aðildarfélaga sinna og hagsmunaaðila, sjá til þess að stefnan sé vel kynnt og skilgreina nánari leiðir til útfærslu m.a. með hvetjandi umhverfi fyrir afreksíþróttafólk og afreksefni.
 • Stjórn FRÍ kappkostar að leggja fram uppfærða kostnaðaráætlun afreksverkefna sambandsins innan mánaðar frá því að Afrekssjóður ÍSÍ tilkynnir um árlega styrkveitingu sína til afreksverkefna FRÍ.
 • FRÍ mun halda áfram að móta Afrekssjóð FRÍ sem stofnaður var 2018. Sjóðurinn hefur mótað eigin reglugerð og nýtur stuðnings bæði Afrekssjóðs ÍSÍ sem og einkafyrirtækja. Stækkaður sjóður eykur möguleikana á að áætlanir afreksstefnunnar og afrekssýnarinnar geti orðið að veruleika.
 • Á tímabilinu verður stóraukin áhersla lögð á aukinn sýnileika afreksstarfs og -íþróttafólks FRÍ. Bæði með bættri samvinnu við fjölmiðla og beinni miðlun í gegnum vef- og samfélagsmiðla.
 • Skrifstofa FRÍ verði kröftugur tengiliður milli samstarfsaðila og íþróttamanna.
 • Gerð verði skýr grein fyrir ráðstöfun styrkja til afreksverkefna og reynslu af framkvæmd þeirra. Upplýsingar berast til stjórnar og hún sér til þess að þær séu öðrum aðgengilegar, til lærdóms og upplýsinga.
 • FRÍ skilgreinir hvaða hópar íþróttafólks njóta þjónustu fagteymis FRÍ. Byggir sú skilgreining/val á hlutlægum og upplýstum forsendum.
 • Unnið verði markvisst að því að fjölga dómurum með alþjóðaréttindi á fyrri hluta tímabilsins.

Nánari fyrirspurnir

Deila

Afreksstefna FRÍ

Skrifstofa

Engjavegur 6, 104 Reykjavík

Netfang

fri@fri.is

Sími

+354 514 4040

Dæmi um leit